layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Konkurs RegioStars 2012

Nagrody RegioStars: UE wyróżnia najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty regionalne.
Szwedzki instytut mikrofinansowania wspomagający imigrantki w zakładaniu własnych przedsiębiorstw oraz niemiecki projekt z zakresu telemedycyny to tylko dwa z sześciu projektów, które zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu RegioStars 2010. Laureaci otrzymali kryształowe statuetki z rąk komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna.

Od 2008 r. nagrody RegioStars wyróżniają najlepsze projekty finansowane w ramach unijnej polityki regionalnej, której celem jest wyrównanie różnic w poziomie rozwoju między poszczególnymi regionami UE. W konkursie udział mogą wziąć wszystkie regiony UE, które realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności. W roku ubiegłym do udziału w konkursie zgłoszono 87 projektów.

W latach 2007-2013 r. UE przeznaczy na politykę regionalną 308 mld euro. Polityka ta, zaraz po wspólnej polityce rolnej pochłania najwięcej wydatków z budżetu UE. Ponad 80 proc. przyznanych środków trafi do regionów najbardziej potrzebujących, jednak wszystkie regiony mogą korzystać z europejskiego wsparcia w celu poprawy swojej konkurencyjności i rozwijania mocnych stron.

Konkurs ma na celu nie tylko wyróżnienie najlepszych projektów regionalnych ale także zachęcenie innych regionów do podejmowania innowacyjnych inicjatyw z pomocą funduszy europejskich. Już teraz można zgłaszać kandydatów do przyszłorocznej edycji konkursu RegioStars 2012 (termin upływa 15 lipca 2011 r.).

Istnieje pięć kategorii w konkursie RegioStars w 2012 r.:
• SMART GROWTH: Innowacyjne projekty lub programy wspierania innowacji w sektorze usług w różnych formach.
• SUSTAINABLE GROWTH: Inwestycje w infrastrukturę, ekosystem i ekousługi prowadzące do zrównoważonego rozwoju regionalnego.
• INCLUSIVE GROWTH: Strategie, inicjatywy lub projekty służące rozwiązaniu problemu zmian demograficznych i wspieranie aktywnego starzenia się. (2012 jest Europejskim Rokiem Aktywne starzenia się i solidarności międzypokoleniowej).
• CITYSTAR CATEGORY: Zintegrowane strategie rozwoju zdegradowanych obszarów miejskich.
• INFORMATION AND COMMUNICATION CATEGORY: Informowanie opinii publicznej w Internecie na temat projektów korzystających z polityki regionalnej UE.

Więcej informacji, wytyczne, Formularz zgłoszeniowy 04/01 kategorii oraz Formularz kategorii Aplikacja 5 do pobrania:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_12_en.cfm?nmenu=4 Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage