Zaproszenie dla przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jst

Zaproszenie dla przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jst na KONFERENCJĘ INAUGURUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

W dniu 20 października 2011 r. w Polańczyku, odbędzie się, kierowana do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, konferencja inaugurująca działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Gospodarki oraz Województwo Podkarpackie.

„Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Jego celem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych. Projekt systemowy „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń ww. projektu, omówienie zasad korzystania przedsiębiorców i instytucji wsparcia biznesu z jego możliwości oraz korzyści wynikających z projektu dla samorządów lokalnych. Zakres tematyczny konferencji obejmie także zagadnienia związane ze współpracą handlową firm z terenu UE z partnerami wschodnimi, perspektyw rynku ukraińskiego dla polskich inwestycji, systemu wsparcia eksportu w Niemczech na poziomie landu (Kraj Saary), instrumentów finansowych wspierających eksport oraz korzyści współpracy jst i przedsiębiorców. Uczestnikom przekazane zostaną również doświadczenia wiodących podkarpackich firm dotyczące eksportu.

Konferencja odbędzie się w Sanatorium Uzdrowiskowym ATRIUM w Polańczyku, ul Zdrojowa 28, tel. (13) 469 20 10, w godz. 9.30. – 15.20.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie do dnia 17 października 2011 r. formularza zgłoszeniowego na wskazany w nim adres fax lub e-mail. W przypadku pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt z Panem Wiesławem Myśliwiec z Oddziału rozwoju gospodarczego Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. (17) 747 66 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Anna Kowalska

 
Do pobrania:

Projekt pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa