layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Ogłoszenie dot. kolejowych przewozów pasażerskich w 2014 roku

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13):

1.

Nazwa właściwego organizatora

Województwo Podkarpackie

2.
 
 

Adres
 
 

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
 

3.
 
 
 

Tryb udzielenia zamówienia 
 
 
 

Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.)
 

4.
 

Określenie rodzaju transportu
 

transport kolejowy
 

5.
 
 
 
 
 

 
 

Określenie linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej
 
 
 
 
 
 
 

linia nr 68 Przeworsk- Stalowa Wola Rozwadów
linia nr 71 Rzeszów – Tarnobrzeg - Stalowa
Wola Rozwadów – Stalowa Wola Południe - Lublin
linia nr 91 Przemyśl – Rzeszów - Tarnów – Kraków
linia nr 101 Jarosław – Horyniec Zdrój - Lublin
linia nr 106 Rzeszów – Jasło
linia nr 107 Zagórz - Łupków
linia nr 108 Jasło – Zagórz
 

6.
 
 

Przewidywana data wszczęcia postępowania
 

maj 2013 r.
 
 

7.

Minimalna praca eksploatacyjna

2.640.000 pockm

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Departament Infrastruktury i Transportu
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie

 Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage