layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 225/5363/13
Zarządu Województw Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5 poz. 13 z późn. zm.):

1. Nazwa właściwego

Województwo Podkarpackie

2. Adres

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony
(art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4. Określenie rodzaju transportu

pasażerski transport kolejowy
5. Określenie linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej linia nr 68 Przeworsk- Stalowa Wola Rozwadów
linia nr 71 Rzeszów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Południe - Lublin
linia nr 91 Przemyśl – Rzeszów - Tarnów - Kraków
linia nr 101 Jarosław - Horyniec Zdrój - Zamość
linia nr 106 Rzeszów - Jasło
linia nr 107 Zagórz - Łupków
linia nr 108 Jasło - Zagórz
6. Przewidywana data wszczęcia postępowania maj 2014 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm)) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

 

 Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage