layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kolej

REGIONALNY KOLEJOWY PRZEWÓZ OSÓB
 
Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DZ.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)stanowi, że: „Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa”.
 
Obecnie jedynym przewoźnikiem posiadającym licencję na wykonywanie kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego jest „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. w Warszawie, a przewozy wykonuje podległy jej „Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych” w Rzeszowie.
 
W dniu 29 maja 2007 r. Województwo Podkarpackie zawarło ze spółką PKP Przewozy Regionalne w Warszawie umowę ramową o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na obszarze Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2009.
 
Na podstawie umowy ramowej w dniu 29 maja 2007 r. zawarto umowę roczną
o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób na obszarze Województwa Podkarpackiego w roku 2007. Samorząd Województwa przeznaczył na pokrycie deficytu uruchamianych pociągów w Rozkładzie Jazdy 2006/2007 kwotę 32 030 000 zł.
 
Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Przewoźnika PKP PR Spółka z o.o. wszystkie regionalne połączenia kolejowe na terenie Województwa Podkarpackiego są deficytowe.
Aktualnie rozkład jazdy na rok 2006/2007 obejmuje 126 pociągów w ciągu doby, które wykonają pracę przewozową 2,85 mln km.
 
 
SIEĆ KOLEJOWA
 
 Ogółem przez teren województwa przebiega 611 km linii kolejowych zakwalifikowanych jako:
-          linie państwowe
-          linie pozostałe
 
 
Lp.
Rodzaj linii kolejowej
Długość w km
%
1.
Linie państwowe
260
42,6
2.
Linie pozostałe
351
57,4
 
O G Ó Ł E M :
611
100
 
 
 
Odcinki linii o znaczeniu państwowym znajdujące się na terenie Województwa Podkarpackiego przedstawia tabela:
 
 
Lp.
Odcinek linii
Nr linii
Ilość km
1.
Rzeczyca-Stalowa Wola Roz.-Przeworsk
 
68
 
58
2.
Rzeszów - Ocice
71
52
3.
Wałki – Dębica – Rzeszów – Przemyśl - Medyka- Granica Państwa
 
91
 
150
 
O G Ó Ł E M
 
260
 
 
Odcinki pozostałych linii kolejowych znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego przedstawia tabela:
 
Lp.
Odcinek linii
Nr linii
Ilość km
1.
Gr. Województwa-Jasło
108
14
2.
Jasło-Zagórz
108
69
3.
Zagórz-Krościenko-Gr.Państwa
108
45
4.
Zagórz-Łupków
107
48
5.
Rzeszów-Jasło
106
71
6.
Munina-Hrebenne
101
84
7.
Padew – Wola Baranowska
74
8
8.
Przemyśl - Malhowice
102
12
 
O G Ó Ł E M:
 
351
 
 

kolej mapa

Podstawową linią kolejową na Podkarpaciu jest linia magistralna Kraków-Dębica Rzeszów Przemyśl-Medyka, należąca do III-go Panaeuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód –Wschód (E30). Jest to praktycznie jedyna linia kolejowa, którą można wyjechać zarówno na zachód, wschód i północ.
 

Większość linii znajdujących się na terenie województwa to linie jednotorowe i nie zelektryfikowane. Remonty tych linii były prowadzane w latach 1970 – 1980

TABOR KOLEJOWY
 
Województwo Podkarpackie zakupiło cztery autobusy szynowe (dwa dwuczłonowe i dwa jednoczłonowe), które zostały przekazane Przewoźnikowi w bezpłatne użyczenie.
Potrzeby Województwa szacowane są na 17-19 autobusów szynowych oraz 25 elektrycznych zestawów trakcyjnych.
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zakup taboru przewidziano 17,08 mln EUR.


Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage