Park Przemysłowy Gminy Leżajsk

Informację udostępniono: 04.11.2011 12:31

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, zlokalizowany w województwie podkarpackim jest wspólnym przedsięwzięciem Spółki i Gminy Leżajsk powstałym z myślą wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla jej rozwoju.

Park został powołany w lipcu 2005 roku w ramach realizacji projektu Park Przemysłowy „Stare Miasto-Park” w Gminie Leżajsk, natomiast jego oficjalna inauguracja odbyła się w grudniu 2008 roku. Działalność Parku ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywne wspieranie rozwoju gospodarczego i przemysłowego, na przyspieszenie zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz wyzwolenie inicjatyw gospodarczych.

Obszary inwestycyjne ulokowane są około 50 km od Rzeszowa i 45 km od międzynarodowego portu lotniczego w Jasionce. Do lotniska można dojechać w 30 minut. Ponadto około 25 km od Leżajska powstaje strategiczny odcinek autostrady A4, jeden z największych szlaków tranzytowych w Polsce południowej łączący zachodnią Europę z jej wschodnią częścią. Co więcej w odległości niecałego kilometra od terenów Parku powstaje obwodnica Leżajska, która, będąc częścią drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, będzie pełnić ważną rolę w transporcie w kierunku północ –południe, co w konsekwencji znacznie odciąży centrum Leżajska od ruchu tranzytowego w stronę Korczowej i Medyki.

Powiększ

Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, zarówno drogowa, jak i kolejowa, w połączeniu z nowobudowaną obwodnicą miasta sprawią, że inwestorzy decydujący się na lokalizację swoich zakładów w tej części Polski mają ułatwiony dostęp do pozostałych rynków europejskich.

Oferowane tereny obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi, tj. halami produkcyjnymi, pomieszczeniami magazynowymi, biurowymi jak również tereny inwestycyjne wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. Łączna powierzchnia dostępnych nieruchomości to 35 ha. Obszary ulokowane są w dwóch miejscowościach w okolicy Leżajska: Wierzawice oraz Stare Miasto. Składa się na nie 10 podstawowych terenów, które mogą być łączone lub dzielone zgodnie z potrzebami indywidualnych przedsiębiorców.

Tereny cieszą się zainteresowaniem głównie małych i średnich firm lokalnych, jednak oferta skierowana jest również do dużych przedsiębiorców z całego kraju jak i z zagranicy. Na lokalizację swojej działalności w Parku zdecydowało się już kilkanaście firm m.in. z branż:

  • Budowlanej
  • Drukarskiej
  • Teleinformatycznej
  • Meblarskiej
  • Laboratoryjnej
  • Doradczej
  • Obróbki metalu
  • Logistyka

Dzięki włączeniu części terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność na preferencyjnych warunkach. Firmy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci pomocy publicznej udzielanej w strefie w formie zwolnienia z podatku dochodowego oraz z pomocy regionalnej w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Skupiając na swoim obszarze firmy z różnych branż, Park umożliwia nawiązanie współpracy między jego kooperantami.

Powiększ

Plany rozwojowe Parku obejmują wybudowanie inkubatora dla początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Inwestycja obecnie jest na etapie koncepcyjnym.

Więcej informacji na temat Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk znajdą Państwo na stronie www.sm-park.pl

Źródło:
Paulina Pisarczyk
Menadżer projektu
„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o.

Zamieścił: Karol Tworz