Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

aeropolis logo pl

W dniu 19 maja 2003 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Sygnatariuszami Porozumienia byli Samorząd Województwa Podkarpackiego, Miasto Rzeszów, Powiat Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 r. do ww. Porozumienia przystąpiły Gminy: Głogów Małopolski i Trzebownisko.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” został utworzony poprzez realizację następujących projektów inwestycyjnych:

 1. „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap I”
 2. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap II”,
 3. „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – III etap PPNT”.

Przedmiotem projektu pn.: Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap I” było przygotowanie, a następnie udostępnienie podstawowej infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia potencjalnym firmom wysokich technologii, warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt był realizowany w trzech strefach:

 • S1 Jasionka – położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko,
 • S2 Rogoźnica- położona w miejscowości Rogoźnica, Gmina Głogów Małopolski,
 • S3 Politechnika – położona na terenach Politechniki Rzeszowskiej, Gmina Miasto Rzeszów.

Celem projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap II” było:

 1. kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw.: magistrali wodno – kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków;
 2. utworzenie 4 laboratoriów badawczo rozwojowych – trzech w ramach obiektu Laboratorium Badawczego Aeropolis – na terenie Politechniki Rzeszowskiej, (w tym Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii) oraz jednego w ramach Laboratorium Biotechnologii Aeropolis – na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 3. wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:
 • budynku głównego Inkubatora Technologicznego o pow. ok. 5 300 m2., w którym do wynajęcia przeznaczonych jest 39 pokoi biurowych, 12 hal produkcyjno- usługowych o pow. 100, 200 i 300 m2, sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;
 • hali I o pow. ok. 4 400 m2, w której do wynajęcia są trzy moduły produkcyjno-usługowe o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m2, oraz pokoje biurowe od 35 do 47 m2 o łącznej powierzchni ok 1 570 m2;
 • hali II o pow. ok. 2 600 m2, która składa się z czterech modułów produkcyjno-usługowych od 600 do 740 m2;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej nad miejscami postojowymi samochodów osobowych na parkingu kompleksu Inkubatora Technologicznego PPNT.

Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” została zrealizowana jako kolejny projekt tworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego. Głównym celem realizacji projektu był rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie, rozwój i uzupełnienie regionalnego potencjału badawczego oraz infrastrukturalnego.

Na utworzenie PPNT pozyskano fundusze UE o łącznej wartości dofinansowania 119.425.097,81 zł. Wkład własny do tych projektów wyniósł
18 365 796,80 zł.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Jest to ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane następnie w przedsiębiorstwach. Dzięki temu zostały stworzone atrakcyjne warunki funkcjonowania, zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy.

Aktualnie Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” (dalej PPNT) zajmuje ok. 166 ha i podzielony jest na 4 strefy:

 • Strefa S1 „Przylotniskowa” o pow. ok. 70 ha, zlokalizowana w miejscowościach Jasionka i Tajęcina (Gmina Trzebownisko),
 • Strefa S2 „Podwyższonej Aktywności Gospodarczej” o pow. ok. 48 ha zlokalizowana w miejscowości Rogoźnica (Gmina Głogów Małopolski),
 • Strefa S1-3 o pow. ok. 48 ha, położona w miejscowości Jasionka (Gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (Gmina Głogów Małopolski),
 • Strefa S3, którą stanowi Preinkubator Akademicki PPNT, który został wybudowany na terenie należącym do Politechniki Rzeszowskiej.

Na terenie PPNT działa 40 firm. W PPNT znajdują się następujące obiekty kubaturowe: Kompleks Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT (w tym budynek IT, IT1, IT2 oraz IT4, w którym znajduje się Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis), Laboratorium Biotechnologii Aeropolis, którego operatorem jest Uniwersytet Rzeszowski, Laboratorium Badawcze Aeropolis, którego operatorem jest Politechnika Rzeszowska oraz Preinkubator Akademicki. Łączna powierzchnia użytkowa tych obiektów wynosi 20 301,65 m2. Obecnie w Kompleksie Inkubatora Technologicznego działają 53 firmy, 29 podmiotów zakończyło już działalność w Inkubatorze.

W Preinkubatorze Akademickim działa obecnie 15 podmiotów, a 42 zakończyły już działalność w obiekcie.

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis wyposażone jest w specjalistyczne urządzenia takie jak m.in.: komora klimatyczna, drukarka 3D w technologii SLS, drukarka 3D w technologii 3 SP, optyczny system pomiarowy, spektrometr rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją energii, termowizyjny system pomiarowy, mikroskop metalograficzny.

W Laboratoriach dzierżawionych przez ww. uczelnie wyższe znajdują się np.: stanowisko do badań symulacyjnych silnika turbinowego, oscyloskop, urządzenie do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów polimerowych, komory laminarne, komora wzrostowa, komora klimatyczna z oświetleniem typu LED.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” stał się wizytówką Podkarpacia. Dzięki jego utworzeniu znacząco zwiększyła się liczba miejsc pracy - przedsiębiorstwa ulokowane na strefach inwestycyjnych utworzyły 4 972 nowe miejsca pracy, zaś w kompleksie Inkubatora Technologicznego powstało 541 nowych miejsc pracy.

Część firm inwestujących w PPNT stosuje nowoczesne technologie, pojawili się także inwestorzy z kapitałem zagranicznym tj.: BORGWARNER POLAND Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o., Mc BRAIDA Polska Sp.z o.o., OTTO Engineering Polska Sp. z o.o., Terez Performance Polymers Sp. z o.o., Q-TEQ Sp. z o.o., Bodycote Polska Sp. z o.o.

Łączna kwota nakładów inwestycyjnych podmiotów usytuowanych na terenach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wynosi 2 226 892 582 zł.

Wszelkie informacje dotyczące Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego można uzyskać na stronie http://aeropolis.com.pl/pl/