Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK Mielec

Informację udostępniono: 25.10.2007 11:38
 
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zlokalizowana jest w miejscowościach południowo-wschodniej części Polski. Główna, mielecka część strefy znajduje się na terenach należących poprzednio do przedsiębiorstwa państwowego WSK "PZL-Mielec", które w wyniku głębokich przekształceń ograniczyło zakres swojego działania. Pozostały po restrukturyzacji majątek w postaci budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz tereny pod nową zabudowę przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, która została wyznaczona na zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC. Dla celów bieżącego zarządzania Strefą Agencja powołała w Mielcu swój Oddział. 
Łączny obszar mieleckiej strefy wynosi 786,8 ha. W latach 2001-2007 została rozszerzona o tereny zamiejscowe nazywane Podstrefami.

Obszary w SSE EURO-PARK MIELEC

 • Mielec ( 604,5 ha) 
 • Podstrefa Dębica (13 ha)
 • Podstrefa Gorlice (21,1ha)
 • Podstrefa Sanok (14 ha)
 • Podstrefa Pustków  (6,9 ha)
 • Podstrefa Jarosław (14,3 ha)
 • Podstrefa Leżajsk (58,4 ha)
 • Podstrefa Laszki (4,4 ha)  
 • Podstrefa Zagórz (2,7 ha)
 • Podstrefa Głogów Małopolski (38,1ha)
 • Podstrefa Ostrów (4 ha )
 • Podstrefa Lubaczów (5,4 ha)

Łącznie na terenie SSE EURO-PARK MIELEC działalność gospodarczą prowadzi około 90 firm. Struktura przemysłu w SSE Mielec prezentuje się następująco:

 
 
 
EFEKTY FUNKCJONOWANIA STREFY MIELECKIEJ

 • 129 - ilość zezwoleń na prowadzenie działalności
 • 3,0 mld PLN  - wielkość nakładów poniesionych przez inwestorów
 • 12 000 - ilość miejsc pracy utworzonych przez inwestorów

Najlepszą rekomendacją strefy jako doskonałego miejsca dla inwestycji jest tempo jej rozwoju. Strefowe przywileje przyciągneły do Euro-Parku znane firmy polskie i zagraniczne. Zdecydowana większość inwestycji to przedsięwzięcia typu green-field. Powstaje tu w krótkim czasie wiele nowoczesnych fabryk.

Najwięksi inwestorzy w SSE Mielec to:
 • Kronospan Mielec Sp. z o.o. 
 • BRW Sp. z o.o.
 • Kirchhoff Polska Sp. z o.o.
 • Lear Corporation Poland Sp. z o.o.
 • Bury Sp. z o.o. 
 • Onduline Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC znajdą Państwo na stronie http://www.europark.com.pl/                      

Zamieścił: Adriana Wojdon