Dolina Lotnicza - AVIATION VALLEY

Informację udostępniono: 24.10.2007 15:08
 
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza - AVIATION VALLEY

Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

Większość firm zaangażowanych w Projekt jest w rzeczywistości zlokalizowanych w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu - Rzeszowie.

Dlaczego Polska południowo-wschodnia:
 • 100 lat historii lotnictwa
 • 70 lat historii przemysłu lotniczego
 • 75% polskiej produkcji w przemyśle lotniczym
 • Niskie koszty pracy i koszty produkcyjne
 • Ponad 8,000 wykwalifikowanych pracowników
 • Politechnika Rzeszowska z rozwiniętym Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Środowisko przyjazne inwestorom
 • Niski podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Centralnie zlokalizowane lotnisko o międzynarodowym charakterze
 • Główna autostrada łącząca południowo-wschodnią Polskę z jej południowo-zachodnią częścią zostanie wybudowana w ciągu najbliższych kilku lat.
 
W celu dalszego rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli historyczną decyzję. Dnia 11 kwietnia 2003 zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. 
Cele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza:
 1. Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
 2. Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie
 3. Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
 4. Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym
 5. Promocja polskiego przemysłu lotniczego
 6. Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego
 7. Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym.

Głównym celem Doliny Lotniczej jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Skutkiem tego byłby dynamiczny rozwój regionu, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Zadania szczegółowe:
  • Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
  • Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
  • Przyciąganie inwestorów zagranicznych
  • Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
  • Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi
W skład Stowarzyszenia Dolina Lotnicza wchodzi obecnie 50 członków z regionu, a kolejni zainteresowani przechodzą proces aplikacyjny.

Liczbę 100 członków Stowarzyszenia planujemy osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat. Członkiem "Doliny Lotniczej" może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem lotniczym, posiadające rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat Doliny Lotniczej znajda Państwo na stronie:  www.dolinalotnicza.pl/

Zamieścił: Adriana Wojdon