layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wsparcie MŚP

Informację udostępniono: 03.01.2006 10:27
                                    

                                      

Podstawowymi cechami gospodarki rynkowej jest dominująca przewaga prywatnej i publicznej własności nad państwową oraz znacząca rola małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MSP w Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, odgrywa ważną rolę społeczną i gospodarczą. Wśród funkcji gospodarczych sektora MSP na wyróżnienie zasługuje:

  • absorpcja znacznych zasobów ludzkich
  • rozwój wysokich technologii
  • poprawa konkurencyjności produkcji i świadczonych usług

Do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw często nie wystarcza kreatywność właścicieli i ich dążenie do poszukiwania nisz rynkowych, nowych możliwości i ścieżek rozwoju. Niezbędne jest również finansowe i organizacyjne wsparcie zewnętrzne.

Wsparcia  finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych zostały ujęte w działaniach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich" oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Programy wsparcia są skierowane zarówno do przyszłych, rozwijających się, jak i przeżywających aktualnie problemy przedsiębiorców. Z pomocy tej przedsiębiorcy korzystają coraz chętniej. Po wypełnieniu dosyć skomplikowanych, zwłaszcza za pierwszym razem, formalności wielu przedsiębiorców korzysta z tej formy pomocy ponownie, w kolejnych edycjach różnych programów.
 
 
 Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage