layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Unii Europejskiej

Informację udostępniono: 28.12.2005 11:29


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW" NA LATA 2004-06

W celu wykorzystywania funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2004-2006 został stworzony Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności gospodarki".  

SPO "Wzrost konkurencyjności gospodarki" jest skierowany na wsparcie dla sektora MŚP.
Wsparcie to będzie przebiegało poprzez:

 • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (np. agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i inne), które swoimi działaniami mają wspierać i umacniać istniejące i nowotworzone podmioty gospodarcze
 • bezpośrednie wsparcie firm poprzez dotacje na działania inwestycyjne, podnoszące jakość wyrobów oraz usług, nowe technologie, szkolenia oraz doradztwo
 
Aby skutecznie przygotować się do aplikowania o środki proponujemy zapoznać się z "Podręcznikiem  dla projektodawcy SPO-WKP".
 
 
 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

 • Działanie 1.1. „Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw”
  • Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu  czytaj więcej...
 • Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”
  • Poddziałanie 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych  czytaj więcej...
  • Poddziałanie 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych  czytaj więcej...
  • Poddziałanie 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego
   czytaj więcej...
 • Działanie 1.3. „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm"  czytaj więcej...
 • Działanie 1.4. "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką"    czytaj więcej...
 • Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” czytaj więcej...
 • Działanie 2.2. „Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw"
  • Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji czytaj więcej...
  • Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
   czytaj więcej...
 • Działanie 2.3 "Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje  czytaj więcej...

Dane teleadresowe Regionalnej Instytucji Finansującej oraz  Ośrodków KSU  czytaj więcej...

Słownik pojęć  czytaj więcej...


Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”

Głównym celem SPO RZL jest “budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.
 
Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.
 
Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Zamieścił: Piotr Pernak


Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage