layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Współpraca międzynarodowa

Informację udostępniono: 28.12.2005 11:38
 
Województwo podkarpackie od początku swojego zaistnienia na mapie samorządowej Polski prowadzi ożywioną działalność na rzecz rozwoju kontaktów z regionami innych państw. Kontynuuje tym samym działania w tym zakresie podjęte przez cztery województwa, które weszły w jego skład, ale także rozszerza ją na inne regiony i dziedziny. W tym celu wykorzystuje szczególne położenie geopolityczne, stwarzające dogodne warunki z jednej strony do prowadzenia wszechstronnej współpracy w każdej z dziedzin życia społeczno-gospodarczego, z drugiej natomiast czyni z naszego województwa swoistego rodzaju pomost dla kontaktów z regionami Ukrainy, starającej się o wstąpienie do wspólnoty europejskiej. 
Nasze geopolityczne atuty to: 
  • położenie przy granicy państwowej z Republiką Słowacji i Ukrainą
  • położenie przy zewnętrznej granicy NATO (wschodnia i południowa granica Podkarpackiego)
  • położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej (wschodnia granica województwa)
  • położenie przy wewnętrznej granicy państw Grupy Wyszehradzkiej i Strefy Wolnego Handlu CEFTA
  • dogodne położenie komunikacyjne – przez województwo podkarpackie przebiegają dwie drogi międzynarodowe E-40 i E-371, oraz będą przebiegać transeuropejskie korytarze transportowe z projektowaną autostradą A4 i planowaną Via Baltica, funkcjonuje też międzynarodowe lotnisko w Jasionce.

Analizując dotychczasowe przedsięwzięcia we współdziałaniu międzyregionalnym, nie sposób nie zauważyć, że główne miejsce zajmują inicjatywy służące nawiązaniu i umocnieniu kontaktów gospodarczych. Prezentacje gospodarcze województwa ze szczególnym uwzględnieniem niemal nieograniczonych możliwości inwestycyjnych i przedstawieniem konkretnych ofert w tym zakresie zaowocowały dużym zainteresowaniem misjami gospodarczymi przyjazdowymi i wyjazdowymi, w których uczestniczą rodzimi przedsiębiorcy i biznesmeni z regionów partnerskich. Od początku istnienia województwo podkarpackie uczestniczyło, zorganizowało i współorganizowało kilkadziesiąt spotkań o charakterze gospodarczym, w tym 33 misje gospodarcze jako odpowiedź na potrzebę nawiązania współpracy między konkretnymi przedsiębiorcami w konkretnych branżach. Wiele spotkań branżowych zakończyło się podpisaniem umów między podkarpackimi podmiotami gospodarczymi i ich odpowiednikami w regionach współpracujących z naszym województwem. Misje i prezentacje gospodarcze były organizowane w: Belgii,  Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Słowacji, Ukrainie i  Włoszech. 

Zamieścił: Piotr Pernak


Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage